#1 EASY-TO-USE

Free Recruitment & Job Search

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

Ms Ngọc Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Apr 21, 2017
Full time
Quản lý tất cả các công việc liên quan đến Thiết kế, thi công, giá thành, chất lượng, khối lượng, tiến độ liên quan đến thiết kế và triển khai dự án kiến trúc được phân công, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu.
Ms Ngọc Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Apr 21, 2017
Full time
Quản lý tất cả các công việc liên quan đến thiết kế, thi công, giá thành, chất lượng, khối lượng, tiến độ của hệ thống cơ điện tại dự án được phân công, đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đạt yêu cầu.
View all jobs