#1 EASY-TO-USE

#1 FREE Job Posting & Job Search

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
Oct 17, 2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hai Bà Trưng, Hà Nội Mô tả công việc: - Tổ chức triển khai công tác bán lẻ Trang sức của hệ thống trên toàn quốc. - Xây dựng và đề xuất các chương trình xúc tiến bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao. - Thực hiện khảo sát và mở rộng các Trung tâm bán lẻ tại các địa bàn trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc - Cân đối và lên kế hoạch bán hàng theo từng giai đoạn, từng chương trình cụ thể nhằm đảm bảo đạt doanh thu bán hàng được giao. - Quản lý, điều hành toàn bộ đội ngũ nhân sự của phòng Bán lẻ Trang sức Tập đoàn. - Chỉ đạo, kiểm tra công tác bán lẻ tại các tỉnh miền Trung và miền Nam.
GPO – Grow People and Organization Hanoi, Vietnam
Oct 17, 2017
Full time
GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị trí: Phó Phòng Nhân Sự - MTD: PPNS-JC Địa điểm: Tại công ty khách hàng của GPO - làm việc cho 1 tập đoàn Vàng bạc đá quý lớn tại Hai Bà Trưng, Hà Nội Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển dụng nhân sự theo định kỳ tháng/quý/năm. • Trực tiếp xây dựng các phương pháp và các hình thức tuyển dụng cụ thể. • Trực tiếp xây dựng các quy định, quy trình và các biểu mẫu liên quan đến công tác tuyển dụng. • Trực tiếp xây dựng các tiêu chí tuyển dụng và các phương pháp đánh giá kết quả tuyển dụng theo từng cấp nhân sự cụ thể. • Thực hiện việc khảo sát, tìm hiểu và đánh giá về thị trường tuyển dụng nhằm đưa ra các chương trình tuyển dụng phù hợp hiệu quả. • Tổng hợp phân tích đánh giá các đơn vị tuyển dụng theo định kỳ và đề xuất lựa chọn các đơn vị tuyển dụng phù hợp, hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiết kiệm chi phí. • Tham mưu và hỗ trợ Trưởng phòng Nhân sự trong công tác quản lý nhân sự nói chung và công tác phân công công việc trong phòng nhân sự nói riêng.
View all jobs