#1 EASY Job Posting & Job Search

#FREE & Unlimited

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

GPO International
09/01/2019
Full time
GPO của chúng tôi và chúng tôi thích Trưởng phòng Một người Lào sức mạnh - MTD: TPATLĐ-PĐ * Quảng chí * Chỉ dành cho người khác: Hoàn Kiếm, Hà Nội và HCM * Mô hình công nghệ Phần cứng, phần mềm, phần mềm, biểu mẫu ATLĐ cho các máy tính / bản án; Đào tạo / Đào luyện ATLĐ, ATVSLĐ cho CBNV; Giám sát cơ sở dữ liệu ATLĐ, ATVSLĐáng trong nhà máy / dự án; Ghi, tài liệu lưu trữ, tài liệu và tài khoản Báo cáo của chúng tôi, một trong những thứ khác nhau. Ngày nay, bạn có thể sử dụng ATLĐ; Sức mạnh của chúng tôi và tình yêu Chi chiều công việc và trao đổi khi nhỏ.
GPO International
09/01/2019
Full time
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Director of 4 star hotel - Code: CEOH-N (Vietnamese or Expats) * Location: Nam Dinh * Package: Competitive & Negotiable * Job description Organizing, managing and operating the hotel business. Take overall responsibility for the efficiency and overall business of the hotel. Planning the hotel business, proposing and implementing effective solutions for the development of the hotel business. Recruitment, training and personnel management; Management of internal policies of the hotel. Manage, supervise and take responsibility for the fixed assets handed over. Management, accountability and periodic financial reporting. Develop marketing planning for the brand development of the hotel, ensuring quality service Expanding partnerships and potential clients. Advise and assist the Board of Management on hotel management. Work under direct and direct reporting to the Board.
GPO International
09/01/2019
Full time
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Recruitment Staff - Code: NVTD-GPO * Work Location: Level 3, 85 Luong Dinh Cua, Dong Da, Hanoi * Salary 8 million + commission * Job description: Source, attract candidates and support the recruitment of interview candidates according to the recruitment process for internal customers’ requirements. Keep database system up-to-date Develop CV pools and attracting channels Plan, weekly report to Head of department Participate in brand building activities Perform other tasks assigned by the Head of the department.
Công ty Cổ phần Đào tạo Viet Victory
09/01/2019
Full time
- Nhận dữ liệu khác hàng từ công ty, gọi điện cho khách hàng giới thiệu và đặt cuộc hẹn để khách hàng tham quan mô hình sản phẩm tại công ty. - Thực hiện báo cáo theo yêu cầu Trưởng nhóm. - Tham gia các hoạt động của công ty đề ra (nếu có).
View all jobs