Thực tập Lập trình cơ sở dữ liệu

  • Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TSG
  • 16/05/2019
Full time Information Technology

Job Description

Trách nhiệm chính:

 

- Tham gia lập trình cơ sở dữ liệu ( SQL ): viết các procedure, function, package để lấy số liệu cho báo cáo.cho các dự án,

- Tối ưu SQL với các hệ thống dữ liệu lớn.

- Tham gia triển khai các dự án liên quan đến các lĩnh vực:

+ Data warehouse

+ Business intelligence ( báo cáo thông minh )

+ ETL ( chuyển đổi dữ liệu )

+ Big Data

- Tham gia phát triển, tích hợp dữ liệu của giữa các hệ thống bằng ETL tool

- Xây dựng, và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (Datawarehouse), Báo cáo quản trị (BI), đảm bảo hoạt động ổn định, sẵn sàng, bảo mật

- Phân tích, xử lý các lỗi dữ liệu phát sinh trên hệ thống ETL trong quá trình vận hành

Job Requirements

- Đang học năm cuối hoặc Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về CNTT.

- Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu bắt buộc

- Có biết 1 trong các ngôn ngữ sau:

  1. Microsoft SQL Server
  2. Oracle SQL, PL/SQL
  3. My Sql, PostgreSQL ...
  4. .Net
  5. Java, J2EE
  6. Hoặc các ngôn ngữ lập trình cho dự án Data warehouse (ETL, BI)

- Kĩ năng tự học, tự nghiêm cứu tốt

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Có thể đi công tác

- Cần chủ chăm chỉ

Salary

< $500